Print siden

Skiltetekniker – Deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til Skiltetekniker

Uddannelse

Uddannelsen indeholder ikke trin eller specialer

Trin/speciale

Trin/speciale

 

[Skriv her]

[Skriv her]

[Skriv her]

 

Faglige forudsætninger

(overgangskrav i grundfag og andre fag/certifikatfag (Skal ikke udfyldes af det faglige udvalg – indhold hentes fra

overgangsbekendtgørelse/uddannelsesbekendtgørelse)

 

     

 

Andre forudsætninger

( f.eks. god fysik, arbejdets karakter, arbejdet foregår udendørs, arbejdet foregår i højden, stærke sociale kompetencer, god til at tænke rummeligt, gode samarbejdsevner, stærke personlige kompetencer m.v.)

Eleven skal

 • være mødestabil

 • helst have kørekort - det er næsten uundværligt

 • være indstillet på, at faget både omfatter arbejde på skilteværksted og med op- sætning af færdige opgaver andre steder.

 • være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs - også i dårligt vejr

 • være indstillet på at arbejde i højden på stiger, stilladser eller i lifte

 • have en god fysik, ordenssans og planlægningsevner

 • være omstillingsparat og snarrådig 

 • besidde en vis kreativitet, kunne tegne og have en fornemmelse for form, farver og typografi

 • kunne samarbejde og kommunikere med kolleger, andre faggrupper, samt kunder

 • have sans for kvalitet og detaljer i det veludførte arbejde 

 • ikke være farve-, tal- og ordblind 

   

Eventuelle særlige forudsætninger

  på uddannelsens enkelte trin/specialer 

Uddannelsen indeholder et talentspor, hvor 25 %

af skoleundervisning består at fag på et højere niveau end for ordinære elever.

   

EUX

Uddannelsen er tilrettelagt med eux.

Et eux-forløb kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og indeholder udover det ordinære forløb desuden fag m.v. på gymnasialt niveau svarende til omfanget af en hf. Eux-forløbet er tilrettelagt, så intensiteten og dermed læringskurven mindst er den samme som i de gymnasiale uddannelser. Elever, der ønsker at gennemføre uddannelsen som eux-forløb, skal derfor være indstillet på et intenst og krævende forløb.Ansættelsesområde

(hvor kan man typisk forvente ansættelse efter endt

uddannelse)

Man vil typisk blive ansat i en skiltevirksomhed. Der kan være tale om større eler mindre virksomheder.

 

Nogle skilteteknikere bliver ansat i grafiske virksomheder, ved poducenter eller andre fagrelaterede virksomheder.

   

Arbejdsområde

(hvad er de typiske arbejdsområder/arbejdsopgaver

efter endt uddannelse)Som skiltetekniker producerer man skilte, reklamer og dekorationer til butiksfacader, virksomheder, køretøjer, stativer mm. Der er ofte tale om, at man producerer på baggrund af layouts, som produceres i virksomheden, eller som kunden på forhånd har fået produceret – det være sig digitalt arbejde eller kreative løsninger.

Man arbejder både digitalt og manuelt og efterfølgende med at opsætte/montere de færdige produkter. Der arbejdes med en mangfoldighed af materialer.

 

Herudover deltager man i prisudregninger og i kundepleje.

   

Yderligere relevante oplysninger

 

(f.eks. adgangsbegrænsning og skolepraktik i et

praktikcenter)

Der er skolepraktik i uddannelsen til skiltetekniker. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter i Silkeborg eller i København

   

Kontaktperson og kontaktoplysninger

  for yderligere oplysninger om uddannelsen og de

forventede krav

Malerfagets faglige Fællesudvalg

Islands Brygge 26, 2300 Kbh. S, T: 33 15 61 01, M: , www.mffu.dk

   

Om uddannelsen

Skiltetekniker uddannelsen gennemføres i nært samarbejde med 2 tekniske skoler:

TEC
Øst: TEC, Teknisk Erhvervskole Center, Frederiksberg

TSS
Vest: TSS, Teknisk Skole Silkeborg

Læs mereBliv medlem!

Klik her og læs om alle fordelene ved at være medlem af Skiltebranchen i Danmark!


Skiltebranchen i Danmark • Håndværkets Hus • Islands Brygge 26 • Postboks 1989 • 2300 København S • Tlf. 3263 0370

Copyright © Skiltebranchen i Danmark 2016 • Siden vedligeholdes af Villumsign.dkKontakt webmaster