Print siden

Under huden

 

Mission

Som eneste faglige organisation i skiltebranchen er det Skiltefag-gruppens mission at være omdrejningspunktet mellem medlemsvirksomhederne, uddannelsesstederne, det faglige fællesudvalg og leverandørerne. Sagt med andre ord, vil Skiltebranchen i Danmark skabe det netværk, som binder faget sammen!

Det er således også Skiltebranchen i Danmarks mål at synliggøre faget på alle fronter. Gennem Skiltefagmessen, artikler i pressen, reklamekampagner og dialog.

Skiltebranchen i Danmarks indsats på dette område vil således være til gavn for alle, selv i en vis grad for de kollegaer, som endnu ikke er medlemmer.

Vision

Det er Skiltebranchen i Danmarks vision at være spydspids, når det gælder om at præge faget i en udviklingsorienteret retning og være først til at spotte tendenser og nye teknikker, samtidig med, at vi holder fast i fagets rødder.

Vi mødes

Skiltebranchen i Danmark – Foreningen af Danske Skilteproducenter – er en organisation bestående af mere end 30 virksomheder fordelt over hele landet.

Skiltebranchen i Danmarks virke består bl.a. i at arrangere kurser for medlemmerne samt gå-hjem-møder, der arrangeres med hjælp fra nogle af de mange leverandører, som er tilknyttet Skiltebranchen i Danmark.

En gang om året afholdes generalforsamling og landsmøde, hvor der ud over generalforsamlingen arrangeres underholdning, som regel i form af en udflugt og middag.

Vi samarbejder med dig

Som skiltemager har man kontakt til mange forskellige slags kunder. Fælles for dem alle er, at den rådgivning, som skiltemageren kan tilbyde, har med en af de vigtigste dele af kundens markedsføring at gøre. Som medlem af Skiltebranchen i Danmark er man garant for, at den rådgivning, som du modtager, er professionel og altid tilpasset netop dine behov.

Ofte vil du opleve, at det, du havde i tankerne, er præcist, hvad løsningen ender med. Men du vil også opleve det modsatte - at vores erfaring har rådgivet dig til en løsning, som du slet ikke havde forestillet dig - og som viser sig at være det helt rigtige for dig i netop den situation.

Vi samarbejder med hinanden

Når vi medlemmer af Skiltebranchen i Danmark modtager en stor opgave, som kræver ekstra mange ressourcer, trækker vi på hinanden. Det faktum, at vi ikke ser hinanden som konkurrenter, men snarere som kollegaer og spar-ringspartnere, gør, at vi kan overkomme selv de største opgaver inden for skiltning, og at vi derfor tilsammen dækker alle aspekter inden for skiltefaget.

Plads til forandring

Vores kompetencer dækker over langt det meste inden for skiltefaget. Det skyldes til dels, at vi på ingen måde låser os fast i bestemte arbejdsgange men altid er parate til fornyelse og forbedring. Forandringsparathed og efteruddannelse er for os ikke blot tomme udtryk - men faktiske redskaber i vores dagligdag!

Efteruddannelse

En skiltetekniker lærer hele livet. Dermed er der i skiltebranchen også behov for, at skilteteknikeren, selv efter endt uddannelse, følger med udviklingen og løbende lærer nye færdigheder.

Vi i Skiltebranchen i Danmark er opmærksomme på dette behov for efteruddannelse og arrangerer løbende forskellige tilbud til vore medlemmer.

 

Om uddannelsen

Skiltetekniker uddannelsen gennemføres i nært samarbejde med 2 tekniske skoler:

TEC
Øst: TEC, Teknisk Erhvervskole Center, Frederiksberg

TSS
Vest: TSS, Teknisk Skole Silkeborg

Læs mereBliv medlem!

Klik her og læs om alle fordelene ved at være medlem af Skiltebranchen i Danmark!


Skiltebranchen i Danmark • Håndværkets Hus • Islands Brygge 26 • Postboks 1989 • 2300 København S • Tlf. 3263 0370

Copyright © Skiltebranchen i Danmark 2016 • Siden vedligeholdes af Villumsign.dkKontakt webmaster