Print siden

Uddannelsen

Se film om skilteteknikeruddannelsen


Teknisk Skole Silkeborg


TEC, Sjælland


Ny uddannelse – Skiltetekniker

Det indiskutabelt største og mest kontroversielle samtaleemne blandt skiltefagfolk de seneste mange år er uddannelsen af vore unge og voksne elever. Den digitale tidsalder er ikke i tilstrækkelig grad blevet intregreret i de officielle beskrivelser af uddannelsen. Forskellige interesser har krydset klinger. Men Skiltebranchen i Danmark har, på trods af, at medlemstallet er relativt lille i forhold til antallet af virksomheder i faget, opnået en meget stor indflydelse og anseelse, som nu endelig ser ud til at bære frugt.

Skiltebranchen i Danmark er repræsenteret i Malerfagets faglige Fællesudvalg, sammen med repræsentanter for arbejdstagersiden, organiseret under Malerforbundet. Udvalgsarbejdet har resulteret i, at der nu er blevet godkendt en helt ny uddannelse i Undervisningsministeriet.

For tydeligt at signalere, at der ikke er tale om en ansigtsløftning men en helt ny uddannelse, har det været magtpåliggende for udvalget samtidig at give uddannelsen et nyt navn. Det er et følsomt emne. Mange forslag har været i spil, og det har ikke været let at være ”dommer”. Valget er faldet på ”Skiltetekniker”.

Det er der mange gode grunde til. Den vigtigste grund er, at det er vigtigt at signalere, at digitale teknikker og kompetencer på meget højt niveau er væsentlige færdigheder i skiltefaget. Færdigheder, som udvikler vores elever til at blive dem, der sikrer skiltefagets fremtid.

 

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Skiltetekniker

Uddannelsesordning for skiltetekniker i generel tekst

Uddannelsesordning for skiltetekniker fagbeskrivelser

 

Tiderne skifter

En uddannelse til skiltetekniker er også en uddannelse til en verden i forandring. På uddannelsen, som varer 3½ år, veksles der mellem skolegang og praktik i virksomhed, og skilteteknikeren lærer både traditionelle skilteteknikker så som farvelære og typografi samt produktudvikling, prisberegning og kundebetjening men i høj grad også de allermest moderne IT-baserede teknologier som eks. CAD/CAM-styring og computerbaseret design.

IT-revolutionen har åbnet for en hel række nye muligheder inden for skiltebranchen og har på nogle områder i høj grad erstattet flere af de gamle teknikker. Mange af de gamle teknikker som eks. forgyldning, ådring og marmorering kan stadig vælges som sidefag under uddannelsen.

Da vores uddannelse er såvel bred som specialiseret, stilles der således høje krav til skilteteknikeren, hvilket gør, at en skiltetekniker i dag er en af de mest vidtfavnende og veluddannede håndværkere, der findes.

Uddannelsen til skiltetekniker afsluttes med svendeprøve, og derefter fortsætter mange skilteteknikere i den virksomhed, hvor de har været i praktik.

Om uddannelsen

Skiltetekniker uddannelsen gennemføres i nært samarbejde med 2 tekniske skoler:

TEC
Øst: TEC, Teknisk Erhvervskole Center, Frederiksberg

TSS
Vest: TSS, Teknisk Skole Silkeborg

Læs mereBliv medlem!

Klik her og læs om alle fordelene ved at være medlem af Skiltebranchen i Danmark!


Skiltebranchen i Danmark • Håndværkets Hus • Islands Brygge 26 • Postboks 1989 • 2300 København S • Tlf. 3263 0370

Copyright © Skiltebranchen i Danmark 2016 • Siden vedligeholdes af Villumsign.dkKontakt webmaster